O projekcie

Głównym celem projektu jest wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Goraj. Beneficjentem projektu jest Gmina Goraj, natomiast jego grupę docelową stanowią mieszkańcy gminy, którzy biorą udział w przedsięwzięciu. W ramach projektu zainstalowanych zostało 117 szt. instalacji ogniw fotowoltaicznych pracujących w systemie otwartym. Projekt przyczynia się do zastępowania istniejącej energii z surowców kopalnych produkcją ze źródeł odnawialnych, a zastosowane w jego ramach rozwiązania zgodnie z przeprowadzonym bilansem mają na celu wyrównanie kosztu kWh wyprodukowanego z alternatywnych źródeł i kosztu kWh wyprodukowanego z tradycyjnych źródeł surowców kopalnych. Montowane w ramach projektu instalacje są wyposażone w rejestratory danych, które w oparciu o technologie TIK umożliwiają pomiar, obsługę monitoring wykorzystywania energii. Każdy z systemów monitoringu- zbiera niezbędne dane z instalacji, pozwalając śledzić parametry pracy instalacji i ilość wyprodukowanej energii.

Cele szczegółowe:

– Redukcja zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego poprzez ograniczenie emisji związków szkodliwych;

– Upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców;

– Zmniejszenie obciążeń finansowych gospodarstw domowych wynikających z opłat za energię produkowaną w sposób konwencjonalny.

Produkty projektu:

– Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 117 szt.

– Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 0,35 MW;

– Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych – 0,35 MW.

Rezultaty projektu:

– Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 334,63 MWhe/rok;

– Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych /nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE – 334,63 MWhe/rok;

– Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 278,07 tony równoważnika CO2/rok.

Masz awarię instalacji fotowoltaicznej?

Wyślij do nas zgłoszenie, a my naprawimy usterkę jak najszybciej!